Algemene Voorwaarden -

Algemene Voorwaarden

Team

Buurtteams worden alleen samengesteld in buurten die op basis van postcode zes-niveau (1234 AB) door de gemeente worden opgegeven bij het projectteam van HIER begint het.

Buurtteams kunnen niet door bewoners zelf worden samengesteld. Bestaande buurtteams kunnen via het projectteam van HIER klimaatbureau wel extra postcodes aandragen bij de gemeente. Het is aan de gemeente om daar wel of geen akkoord op te geven.

Een buurtteam moet, om kans te maken op de hoofdprijs t.w.v. €5.000, bestaan uit minimaal 4 huishoudens binnen het door de gemeente opgegeven postcodegebied. 


Disclaimer

Het projectteam van HIER begint het heeft te allen tijde het recht om opdracht 1, opdracht 2 en/of opdracht 3 af te keuren, onder andere als volledig bewijsmateriaal ontbreekt of wanneer men fraude vermoedt. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Het projectteam van HIER heeft te allen tijde het recht een buurtteam te ontbinden of de diskwalificeren als het projectteam vermoedt dat er sprake is van fraude. Ook wanneer er sprake lijkt te zijn van onderlinge onenigheid, pesten, bedreigen, of ander ongepast gedrag binnen het team, waarvan een melding wordt gemaakt, heeft het projectteam het recht om het team de diskwalificeren of teamleden per direct uit het team te verwijderen. 

Over de uitslag van de maandelijkse prijzen en de uitreiking van de hoofdprijs, die beide geschieden op basis van loting, kan niet worden gecorrespondeerd.

Als buurtteams het prijzengeld niet willen besteden aan het vergroenen van de buurt, er vermoeden is van fraude bij besteding van het prijzengeld, er onenigheid ontstaat bij het besteden van het prijzengeld (zowel binnen het team als tijdens communicatie met ons als projectteam of de gemeente) heeft het projectteam van HIER begint het te allen tijde het recht om het prijzengeld in te trekken.

Winkans

Om kans te maken op de maandprijzen, die aan individuele deelnemers worden uitgereikt, moet minimaal opdracht 1 óf opdracht 2 zijn uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van een persoonlijk lotnummer dat wordt toegestuurd na het voltooien van de opdracht. Individuele deelnemers die opdracht 1 én 2 hebben uitgevoerd, ontvangen twee persoonlijke lotnummers. De persoonlijke lotnummers zijn aangeduid met ‘P’. 

Om kans te maken op de hoofdprijs t.w.v. €5.000 moet ieder teamlid uit een buurtteam opdracht 1 en 2 hebben afgerond. Daarnaast moet een buurtteam opdracht 3 volledig, dus tot en met het uploaden van een geldige groepsfoto als bewijsmateriaal op hun teampagina, hebben uitgevoerd én deze opdracht moet door het projectteam van HIER begint het goedgekeurd zijn. Het bewijsmateriaal is geldig als er externe sprekers op staan, waaronder in ieder geval een contactpersoon werkend bij de gemeente, die aanwezig en gesproken heeft op de buurtborrel. 

Als het bewijsmateriaal door het projectteam van HIER begint het wordt goedgekeurd, ontvangt het team één teamlotnummer, aangeduid met ‘T’.


Besteding prijzengeld hoofdprijs

Het prijzengeld bestaat uit een budget van €5.000 en mag alleen besteed worden aan het ‘vergroenen’ van de buurt. Hierbij verwachten wij van jullie dat dit zo duurzaam mogelijk geschiedt. Let bijvoorbeeld op de aanschaf en het gebruik van duurzame materialen en het bedenken van oplossingen die CO2 reduceren.  

Het vergroenen van de buurt betreft het maken van aanpassingen aan de openbare ruimte. Aanpassingen zullen dus altijd in overleg met de gemeente gedaan worden. De gemeente zal haar uiterste best doen mee te denken over de mogelijkheden en het team te voorzien van hun kennis.

Het projectteam van HIER begint het vraagt te allen tijde inzicht in de besteding van jullie prijzenbudget. Wij zullen de winnaars vragen een begroting op te stellen met daarin alle uitgaven en welke partijen je daarvoor wilt benaderen. De betalingen worden overgemaakt aan de partij die ze factureert, niet aan een van de deelnemers in de straat.

Speelperiode

Een buurtteam heeft vanaf het moment van het ontvangen van de brief maximaal drie maanden de tijd om alle opdrachten af te ronden en het bewijsmateriaal te volbrengen. 


Prijzen

Een keer per maand worden één of meerdere maandprijzen verloot. De dag van de trekking wordt tenminste een week van te voren in de spelomgeving gecommuniceerd. Het aantal prijzen of de waarde per prijs kan maandelijks verschillen. Over deze verschillen kan niet worden gecorrespondeerd. 

Alle deelnemers die maximaal 24 uur voor de trekking opdracht 1 óf opdracht 2 afronden en dus een lotnummer hebben ontvangen, maken met één persoonlijk lotnummer, aangeduid met ‘P’, kans op de maandprijs. 

Alle deelnemers die maximaal 24 uur voor de trekking opdracht 1 én opdracht 2 afronden, maken met twéé persoonlijke lotnummers, aangeduid met ‘P’, kans op de maandprijs. 

Op het moment dat het lotnummer van de deelnemer in de prijzen is gevallen, vervalt dit lotnummer. Andere lotnummers van dezelfde speler blijven wel geldig voor de volgende ronde. Lotnummers blijven geldig zolang als er maandprijzen worden uitgereikt en vervallen bij het afsluiten daarvan. Hoeveel maandprijzen er worden uitgereikt is ter beoordeling aan de organisatie. Hier kan niet over worden gecorrespondeerd.

Alle buurtteams die opdracht 3 hebben afgerond, maken met één teamlotnummer, aangeduid met ‘T’, kans op de hoofdprijs t.w.v. €5.000. De trekking van deze hoofdprijs gebeurt eens per jaar en zal minimaal een maand van te voren in de spelomgeving worden gecommuniceerd. Aan deze trekking doen alle buurten mee die maximaal 24 uur vóór aanvang van de aangekondigde trekkingsdatum een volgens de richtlijnen beschreven bij ‘winkans’ voltooide opdracht 3 indienen. De opdracht mag door het projectteam van HIER begint het binnen de laatste 24 uur voor aanvang van de aangekondigde trekkingsdatum worden afgekeurd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.