Algemene Voorwaarden

Team

Buurtteams worden alleen samengesteld in buurten die op basis van postcode zes-niveau (1234 AB) door de gemeente worden opgegeven bij het projectteam van HIER begint het.

Buurtteams kunnen niet door bewoners zelf worden samengesteld. Bestaande buurtteams kunnen via het projectteam van HIER wel extra postcodes aandragen bij de gemeente. Het is aan de gemeente om daar wel of geen akkoord op te geven.


Disclaimer

Het projectteam van HIER begint het heeft te allen tijde het recht om bewijsmateriaal dat is ingediend voor één of meerdere opdrachten af te keuren, onder andere als volledig bewijsmateriaal ontbreekt of wanneer men fraude vermoedt. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Het projectteam van HIER heeft te allen tijde het recht een buurtteam te ontbinden of de diskwalificeren als er wordt vermoed dat er sprake is van fraude. Ook wanneer er sprake lijkt te zijn van onderlinge onenigheid, pesten, bedreigen, of ander ongepast gedrag binnen het team, waarvan een melding wordt gemaakt, heeft het projectteam het recht om het team de diskwalificeren of teamleden per direct uit het team te verwijderen. 

Als vermoed wordt dat een deelnemer onrechtmatig bewijsmateriaal heeft ingediend om de Bol.com-cadeaukaart te ontvangen, kan worden afgezien van het versturen van deze cadeaukaart. Hiervoor is het projectteam geen uitleg verschuldigd. 


Voorwaarden voor ontvangst Bol.com Cadeaukaart

De Bol.com cadeaukaarten worden uitgereikt als een team uit minimaal 5 huishoudens bestaat en elk huishouden alle stappen doorloopt en de bijbehorende opdrachten uitvoert (1 bon per huishouden). Bij de opdrachten waar dit gevraagd wordt, lever je bewijsmateriaal aan dat door het projectteam van HIER begint het wordt bekeken en beoordeeld. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt elk teamlid binnen 30 dagen na afronding van stap 9 een Bol.com cadeaukaart op het door ons bekende e-mailadres.


Speelperiode

Een buurtteam heeft vanaf het moment van het ontvangen van de brief maximaal drie maanden de tijd om alle opdrachten af te ronden en het bewijsmateriaal te volbrengen.