Vraag en antwoord

Nu je weet dat we in 2050 gaan wonen zonder aardgas, zit je misschien met een hoop vragen. Op deze pagina geven we je alvast een aantal antwoorden. Wil je er tot op de bodem induiken? Bezoek dan ook eens onze website HIER opgewekt, die speciaal gemaakt is om jou als bewoner te ondersteunen. Hier vind je naast een hoop antwoorden, ook bewonerservaringen en handige tips om zelf aan de slag te gaan. 

Ga naar HIER opgewekt

Vragen over wonen zonder aardgas

 • Waar gebruik ik nu aardgas voor?

  Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is 1.500m3 per jaar. Hiervan gaat ongeveer 80 procent naar verwarming en 20 procent naar warm water, vooral voor douchen. Een klein percentage wordt maar gebruikt om mee te koken. Hoeveel gas een huishouden verbruikt is afhankelijk van het soort huis en het gasverbruik, het bouwjaar, isolatie, het gebruik van verwarming en het gebruik van warm water.

 • Wie bepaalt hoe ik ga wonen zonder aardgas?

  De komende jaren zullen de eerste bestaande wijken van het aardgas af gaan. Gemeenten krijgen de wettelijke taak om dit te organiseren. Zij moeten samen met bewoners op zoek gaan naar de beste oplossingen. Omdat elke wijk en elke woning anders is, zullen we de komende jaren veel leren over hoe dit proces het beste kan verlopen.

  Sommige alternatieven, zoals warmtenetten, zijn collectieve oplossingen. Dat betekent dat je niet in je eentje kan beslissen om op zo'n systeem aangesloten te worden. Het gaat altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen met bewoners moeten oppakken.

  Als je huiseigenaar bent kun je er zelf voor kiezen om aardgasvrij te worden door je woning all-electric te maken. Dat is wel een flinke investering, want je moet dan niet alleen heel goed isoleren, maar ook grote apparaten als een warmtepomp aanschaffen. Voor je zulke stappen neemt, is het verstandig om eerst uit te zoeken of er niet al plannen zijn voor jouw buurt.

 • Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zijn de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. De gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het gas af te gaan. En ze krijgt over een aantal jaar het recht om een wijk van het gas af te sluiten. De gemeente moet  op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande bouw. Als bewoner is het belangrijk om mee te denken met de gemeente. Zonder overleg kan de gemeente namelijk niet beslissen wat er in jouw huis gaat veranderen. Er is dan ook geen handboek van wat er precies moet gebeuren omdat elk gebied, wijk, stad of dorp anders is. Het proces om naar een aardgasvrije wijk te gaan zal daarom overal een beetje verschillen.

  Dat de gemeente de regierol heeft, betekent overigens niet dat zij hier alleen voor staan. Alle andere betrokken partijen werken samen in de transitie. Denk hierbij aan woningcorporaties, warmte- en energiebedrijven, installateurs en huurders of huiseigenaren.

 • Wanneer gaat mijn buurt van het aardgas af?

  Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal meerdere jaren duren. Gemeenten zullen uiterlijk in 2021 de eerste wijken aanwijzen om van het gas af te gaan. Andere wijken zullen nog even moeten wachten. Het is nu dus vaak nog niet duidelijk wanneer jij precies van het aardgas af gaat. Er zijn al stappen die jij met je buurt kunt nemen voordat de gemeente gaat starten. 

 • Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?

  Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen. Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

 • Waarom moeten wij dit in Nederland doen terwijl andere landen grotere vervuilers zijn?

  Net als 194 andere landen heeft Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Alle landen moeten dus hard aan de slag om de CO₂-uitstoot te verlagen en de temperatuurstijging onder de twee graden te houden. Dit betekent dat, net als Nederland, ook de grote vervuilers als China, de Verenigde Staten en India voor een grote opgave staan. Nederland is ook niet het braafste jongetje van de klas, we staan namelijk onderaan het lijstje op het gebied van duurzame energie in Europa.

 • Nederland wil zeker weer het braafste jongetje van de klas zijn?

  Deze opmerking horen wij erg vaak, maar is te kort door de bocht. Ten eerste heeft Nederland er belang bij om snel aan de slag te gaan. Denk aan het risico van zeespiegelstijging. En  Nederland is niet het enige land dat  aan de slag gaat om klimaatverandering tegen te gaan. Maar liefst 195 landen doen mee met het klimaatakkoord van Parijs en alle landen in Europa hebben toegezegd om in 2050 bijna geen CO₂ meer uit te stoten. Bovendien is Nederland zeker niet het braafste jongetje van de klas. Er moet nog veel gebeuren willen we net zo vooruitstrevend zijn als duurzame landen zoals Zweden, Finland en Denemarken. Na Frankrijk is Nederland zelfs het verst verwijderd van de Europese doelstelling om in 2020 14 procent van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen te halen.

 • Er zijn toch stoffen die veel schadelijker zijn voor het klimaat, zoals kerosine in vliegtuigen?

  Vliegtuigen zorgen wereldwijd voor een grotere uitstoot dan aardgas. Bij het klimaatakkoord van Parijs bleven scheep- en luchtvaart een beetje buiten schot, maar dat betekent niet dat ze niets hoeven te doen. De hele wereld gaat hier in mee, dus die branches ook. Er zal dan ook nieuwe wetgeving komen waaraan zij uiteindelijk ook moeten voldoen.

  Zwaar verkeer is één van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Brandstof die hiervoor gebruikt wordt, zoals kerosine, is niets anders dan zeer efficiënt opgeslagen energie. Die hoeveelheden energie heb je nodig om een toestel van de grond te krijgen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar vervangende brandstoffen met dezelfde kracht als kerosine, maar door strenge veiligheidseisen en lastige technologieën gaan deze ontwikkelingen niet zo snel. Er is nu vooral aandacht voor de verduurzaming van relatief makkelijke sectoren zoals huizen en auto’s. Als deze uitdagingen zijn overwonnen komen de echte moeilijke uitdagingen zoals vliegverkeer aan bod. Uiteindelijk moet de CO₂-uitstoot in alle sectoren teruggebracht worden tot nul.

 • Hoe gaat mijn huis eruit zien zonder aardgas?

  Hoe jouw huis eruit gaat zien hangt af van de manier waarop jij je huis gaat verwarmen. De meeste huizen zullen aangesloten worden op een warmtenet, of overstappen op elektrische oplossingen zoals een warmtepomp. In beide gevallen zorgt dit voor grote aanpassingen in huis, deze staan in de volgende alinea’s beschreven per alternatief. In beide gevallen moet je overstappen op een elektrische manier van koken. De meest veilige en energiezuinige optie is koken op inductie. Alleen als je overstapt groen gas zal er in principe niks veranderen. Zowel je verwarmingssysteem als je kookfornuis blijven dan hetzelfde. Er zijn ook andere oplossingen die voor aanpassingen in huis kunnen zorgen. Denk hierbij aan een zonneboiler voor warm water en infraroodpanelen of pelletkachels voor extra warmte in bepaalde ruimtes.

  Warmtepomp

  Als je overstapt op elektrische oplossingen krijg je bijna altijd een warmtepomp. Voor je een warmtepomp kan installeren, moeten er heel wat maatregelen genomen worden. Allereerst moet je ruimte vrijmaken in een gangkast of andere kamer, in de tuin, op het balkon of op het dak. Een warmtepomp is namelijk groter dan een cv-ketel en bestaat vaak uit een binnen- en buitengedeelte. Omdat warmtepompen gebruik maken van een lage temperatuur is het heel belangrijk om je huis vergaand te isoleren en alle naden en kieren te dichten. Doe je dit niet, dan gaat er te veel warmte verloren en krijg je het niet goed warm. Daarnaast heb je ook een ventilatiesysteem met warmteterugwinning nodig om de warmte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door de lage temperatuur kunnen bestaande radiatoren de warmte vaak niet voldoende door huis verspreiden. Ze worden daarom meestal vervangen door wand- en/of vloerverwarming of speciale lage temperatuurradiatoren. Ga voor meer informatie naar onze speciale pagina over warmtepompen.

  Warmtenet

  Bij een warmtenet komt de warmte via leidingen je huis binnen. Je hebt geen cv-ketel nodig en daarmee win je ruimte in huis. Een warmtenet kan een hoge of lage temperatuur hebben. Bij een warmtenet op hoge temperatuur kan het zijn dat de bestaande radiatoren gewoon gebruikt blijven worden. Bij een warmtenet op lage temperatuur heb je, net als bij een warmtepomp, vaak vloer en/of wandverwarming in plaats van radiotoren aan de muren. Ook is het erg belangrijk de woning vergaand te isoleren en naden en kieren te dichten. Er gaat dan zo min mogelijk warmte verloren wat zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis.

 • Ik weet nog niet op welke manier mijn buurt aardgasvrij wordt. Wat kan ik zelf nu al wel doen?

  Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat je nu al minder gas nodig hebt voor verwarming door te isoleren. Als huiseigenaar kan je maatregelen nemen zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR+++ glas en zonnepanelen. Als huurder kan je kleinere maatregelen nemen zoals het plaatsen van tochtstrips of het aanbrengen van radiatorfolie. Vraag bij de verhuurder of woningbouwcorporatie ook na wat de plannen en mogelijkheden zijn voor grotere maatregelen. Als je de mogelijkheid hebt om te kiezen hoe je kookt, kies dan voor inductie.

 • Krijgen ik en mijn buren dezelfde oplossing?

  Ja, de meeste mensen krijgen dezelfde oplossing als hun buren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een wijk of straat collectief wordt aangesloten op een warmtenet. Als jij of je buren kiezen voor elektrische oplossingen dan kan dat ook individueel en hoeft dat geen collectieve beslissing te zijn. Voor je in elektrische oplossingen investeert is het goed om te kijken of er niet al plannen zijn in jouw buurt.

 • Waarom is aardgasvrij wonen nu nog duurder dan wonen met aardgas?

  Wonen zonder aardgas is op dit moment nog duurder dan wonen met aardgas. Dit komt voornamelijk door de hoge kosten van de aanpassingen in huis. Denk hierbij vooral aan vergaande isolatie en HR+++ glas. Dit is het belangrijkst voor oplossingen met lagetemperatuurverwarming, zoals een warmtepomp of een warmtenet op lage temperatuur. Bij een warmtenet op hoge temperatuur zijn minder aanpassingen nodig.

  De overstap naar een warmtepomp is nu nog de duurste oplossing. Dit komt omdat de warmtepomp zelf een duur apparaat is en het bijna altijd gecombineerd moet worden met vergaande isolatiemaatregelen en het installeren van wand- of vloerverwarming. Nieuwe apparatuur en besparingsmaatregelen kunnen al snel tienduizenden euro’s kosten, afhankelijk van het soort woning. De kosten van het energieverbruik zijn daarentegen lager. Door de energiebesparing die het oplevert, is het dan ook mogelijk om deze investering over een langere termijn terug te verdienen.

  Als je overstapt op groen gas is het net andersom. Er zijn dan weinig tot geen kosten voor aanpassingen in huis, maar groen gas kost per kubieke meter meer dan aardgas. Ook dan is isoleren dus verstandig.


Vragen over het spel

 • Welke organisatie zit er achter dit spel?

  Het spel is opgezet door HIER. HIER is een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Precies dáár waar je altijd bent: hier. Of je nu in huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO₂-uitstoot op het werk wil verminderen. Kijk voor meer informatie op de website van HIER

 • Ik heb mijn postcode ingevuld. Waarom moet dat?

  Op basis van jouw postcode weet het spelsysteem in welke buurt jij woont. Zo kom jij automatisch in het goede team terecht. 

 • Wat gebeurt er met de antwoorden uit de Typetest?

  We delen op postcodeniveau (1234 AB), dus anoniem, een aantal antwoorden uit de test met de gemeente. Daarnaast zijn de antwoorden van vraag 4 en 5 zichtbaar voor jouw teamgenoten nadat zij een account hebben aangemaakt. Lees ook onze Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden

 • Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

  De websites van HIER begint het is opgebouwd en beveiligd volgens de meest recente AVG-normen. Als je je wil aansluiten bij jouw buurtteam moet je eerst akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. We delen dan jouw voornaam, adresgegevens en mailadres alleen met de andere mensen in jouw team. Lees ook onze Privacyverklaring.

  We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Statistische persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van onze doelstellingen. Daarnaast respecteren we de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop hiervan vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze geanonimiseerd, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar een persoon.

 • Waarom werkt mijn gemeente mee aan dit spel?

  Wonen zonder aardgas hoef je niet alleen te regelen. Jouw gemeente heeft vanuit de Overheid een 'regierol' gekregen in dit proces. Dit houdt in dat het de taak van de gemeente is om per buurt uit te zoeken wat de beste technische, maar ook sociaal-maatschappelijke mogelijkheden zijn. Ook is het aan de gemeente om jullie als bewoners op tijd en goed te informeren over de komende periode.

  Dit spel wordt gespeeld in de buurten die door de gemeente worden aangewezen. Dit gebeurt op basis van postcode, waarbij de gemeente goed kijkt in welke buurten het spel goed toepasbaar is. Het kan zijn dat er in de komende jaren bij jullie in de buurt een natuurlijk moment is om bij aan te haken, zoals wanneer de riolering of de gasleiding vervangen moet worden. Het kan ook zijn dat er in jouw buurt al een groepje enthousiaste bewoners is, dat wel met wonen zonder aardgas aan de slag wil. Of er is een hele goede gezamenlijke technische oplossing mogelijk, zoals een warmtenet. Dit kunnen allemaal factoren zijn waardoor de gemeente jullie buurt heeft gekozen voor dit spel.

 • Wat moet ik doen als ik aan de slag wil met het spel, maar mijn gemeente niet?

  De kans is klein dat je op deze pagina terecht komt als jouw gemeente níet mee wil doen, omdat de gemeente bepaalt in welke buurten de brief op de deurmat valt. Als het toch het geval is dat jij op de website terecht bent gekomen, maar het spel niet kan spelen omdat jouw gemeente nog niet op de hoogte is, dan kun jij het heft in eigen hand nemen! Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Wij brengen dan jouw gemeente op de hoogte. We kunnen echter niet garanderen dat zij (meteen) mee willen doen. 

 • Kan ik dit spel ook als huurder spelen?

  Ja, het spel helpt jou ook als huurder om je voor te bereiden op wonen zonder aardgas. Maar het spel is vooral gericht op bewoners met een koopwoning. Daarom kan het voorkomen dat niet alle vragen en opdrachten op jouw situatie als huurder van toepassing zijn. Vul in dat geval de opdracht in zover je kan.

 • Kan ik dit spel ook alleen spelen?

  Nee. Dit spel is erop gericht dat mensen uit dezelfde buurt elkaar leren kennen en het spel samen spelen. Want wonen zonder aardgas doe je ook het beste samen! Daarom hebben wij een limiet van minimaal 4 meespelende huishoudens per buurt.

 • Kan ik dit spel ook met mijn energiecoöperatie spelen?

  Ja. Als in jouw buurt al een actieve energiecoöperatie is opgericht, kun je als groep samen aangeven bij jullie gemeente dat jullie het spel graag willen spelen. Bijkomend voordeel is dat je de rest van de buurt er meteen bij kunt betrekken! Als je interesse hebt om het spel op te starten, stuur dan een bericht naar ons via het contactformulier. Wij zorgen er dan voor dat we jouw gemeente inschakelen. We kunnen echter niet garanderen dat zij (meteen) mee willen doen. 

 • Kan ik dit spel ook met mijn vrienden of collega's spelen?

  Ja, mits zij bij jou in de buurt wonen. Het spel wordt namelijk gespeeld op basis van een groep postcodes die door de gemeente als één buurt is benoemd. Je kunt op dit moment nog niet zelf checken of jouw vriend(in) of collega in hetzelfde postcodegebied woont. Dit kunnen wij voor je doen. Stuur hiervoor een bericht via het contactformulier en geef dan duidelijk aan om welke postcode(s) het gaat.

 • Hoe gaat het spel in zijn werk?

  Het spel is begonnen met een brief op jouw deurmat, die je naar deze website heeft geleid. Op deze website kun je een account aanmaken. Die geeft je toegang tot jouw buurtteam. Je kunt een paar dingen doen op de pagina van jouw buurtteam. Je kunt het gesprek opzoeken met jouw buren, en eens kijken wie er al iets aan zijn huis heeft geïsoleerd bijvoorbeeld. Of je vertelt andere buren over jouw ervaringen. Daarnaast doet elk teamlid een paar simpele opdrachten. Heb je alle opdrachten volbracht? En de rest van jouw team ook? Dan laten wij aan jouw gemeente weten dat jullie helemaal klaar zijn voor een eerste gesprek over wonen zonder aardgas, jullie kunnen dan de contactpersoon van jullie gemeente het hemd van het lijf vragen!

  Dit is het spel in een notendop. Je leest verder álles over het spel op de pagina Zo Werkt Het. 

 • Waarom zijn er maar vier aardgasvrij-types?

  Om erachter te komen welk van de vier aardgasvrij-types je bent, beantwoord je een aantal vragen. Deze vragen zijn ontwikkeld door het onafhankelijke onderzoeksbureau Tertium in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Uit het wetenschappelijk onderzoek dat aan de test vooraf ging, is gebleken dat iedereen behoort tot een van deze vier types. Wil je meer weten over de oorspronkelijke test van Tertium? Ga dan naar de website.

 • Ik heb een klacht, vraag of opmerking, waar kan ik die indienen?

  We zijn altijd blij met vragen en feedback en horen je klachten graag zodat we het spel kunnen blijven verbeteren. Vul het contactformulier in. Dan sturen we zo snel mogelijk een reactie.

 • Kan ik me ook weer afmelden?

 • Hoe zit het met cookies?

  Bij het aanbieden van onze diensten maken we gebruik van tijdelijke cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Met deze cookies verzamelen we geen persoonlijke gegevens. We gebruiken ze om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken en om via Google Analytics anoniem bij te houden hoe het spel gebruikt wordt. Daar leren wij weer van! Liever geen cookies? Geen probleem. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze website bezoeken.